Välkommen till oss
Nappa Städ AB
Jobba hos oss
Miljö
Miljö
Miljön är en viktig aspekt för oss på Nappa Städ och därför använder vi alltid miljömärkta produkter.  Vi ser till att använda oss av leverantörer med samma miljötänkande.

Målet för vår miljöpolicy är att minska mängden miljöskadliga ämnen, öka återanvändningen och ha en miljöriktig hantering och hålla nivån av vår miljömedvetenhet så hög som möjligt.

Vi väljer omsorgsfullt samarbetspartners vad gäller kemikalier samt förbrukningsmaterial.